SEO

Nâng cao thứ hạng hiển thị nhà hàng lên trang nhất Google, và vị trí cao trên Google Map.

Bằng kinh nghiệm và sự nhạy bén, GTG Marketing phân tích hành vi người dùng, chọn từ khóa hiệu quả, xây dựng nội dung hoàn thiện nhằm đưa nhà hàng bạn lên trang đầu qua công cụ tìm kiếm lớn nhất hành tinh - Google.