Websites + Order Online

Sự đầu tư thông minh, mang lại giá trị phát triển vượt bậc cho các nhà hàng và tăng sự cạnh tranh so với các đối thủ.

Trung bình 1 website từ khách hàng của GTG, mỗi tháng có ít nhất 100 đơn hàng, với doanh thu hàng tháng hơn $5000 (2019) và có dấu hiệu tăng cao, lên đến 40% vào đầu năm 2020.

Đặc biệt với website có chức năng order online, quý khách sẽ tiết kiệm chi phí cho các bên trung gian như Grubhub, Doordash...